Elállási jog

Az árut 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti. Továbbá, jelenleg 16 nappal meghosszabbított visszaküldési jogot biztosítunk Önnek, így 30 nap áll rendelkezésre az áru visszaküldésére.

Elállási tálékoztató

Az alábbi elállási tájékoztató olyan árukról kötött szerződésekre vonatkozik, amelyek csomagként egy szállítmányozó cég által kiszállíthatóak.

Kiszállítható árukra vonatkozó elállási jog

Önnek, mint fogyasztónak joga van a szerződést 14 napon belül indoklás nélkül felmondani. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette az árut.

Az elállási jog gyakorlásához

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: magyar@3djake.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

tájékoztatnia kell bennünket egy egyértelmű nyilatkozatban (például postán, faxon vagy e-mailen küldött levélben) a szerződéstől való elállási szándékáról.

Ehhez használhatja a mi elállási minta nyomtatványunkat, azonban ez nem kötelező. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi nekünk az elállási szándékáról szóló nyilatkozatot.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, pénzét vissztérítjük beleértve a szállítási költségeket is, az elállási jog beérkeztétől számított 14 napon belül. A visszafizetés ugyanabban a fizetési módban történik, mint az eredeti tranzakció, más megállapodás hiányában; minden esetben visszatérítjük az összeget. A lehető legkorábban küldje vissza az árut.A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg az áru vissza nem érkezett hozzánk, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Ha egy áru értékvesztése abból adódik, hogy az árut a minősége ellenőrzéséhez nem szükséges módon használták, Ön felelős az értékvesztésért.

Önnek haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk az árut attól a naptól számítva, amikor a jelen szerződéstől való elállási szándékáról tájékoztatott bennünket.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Amennyiben Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi nekünk az árut, a határidő be van tartva.

Nem vonható vissza olyan áru szállítására vonatkozó szerződés, amely nem előre gyártott, és amelynek előállításához a fogyasztó személyes választása vagy meghatározása mérvadó, vagy egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez lett szabva.

Részletes információért a témában kattinson ide.

Az elállási jog nem vonatkozik a következő szerződésekre:

A fogyasztót nem illeti meg elállási jog a következő ávértékesítésben vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén:

 • Szolgáltatások, amennyiben a vállalkozó - a fogyasztó a FAGG* 10. §-a szerinti kifejezett kérelme alapján, valamint a fogyasztó nyilatkozata alapján arról, hogy tudomása van az elállási joga elvesztéséről a szerződés hiánytalan teljesítése esetén - a szolgáltatás teljesítését a FAGG 11. §-a szerinti elállási időszak lejárta előtt kezdte meg, és a szolgáltatás ezt követően teljes mértékben lezajlott,
 • Olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása, és amelyek az elállási határidőn belül következhetnek be,
 • Olyan áruk, amelyek a fogyasztó által megadott jellemzők szerint készültek, vagy amelyek egyértelműen személyes igényekre lettek szabva,
 • Olyan áruk, amelyek romlandóak, vagy amelyek lejárati ideje hamar bekövetkezne,
 • Lezárva szállított áruk, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaküldésre, amennyiben a csomagolást a kiszállítást követően eltávolították,
 • Olyan áruk, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul keveredtek más árukkal,
 • Szeszes italok, amelyek áráról a szerződés megkötésekor állapodtak meg, de a szerződéskötést követő 30 napon belül nem kiszállíthatóak, és amelyek aktuális értéke a piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása,
 • Hang- vagy képfelvételek, illetve számítógépes szoftverek, amelyeket lezárt csomagolásban szállítanak, amennyiben a csomagolásuk a kiszállítás után el lett távolítva,
 • Könyvek, újságok, folyóiratok vagy magazinok, az ilyen kiadványok kézbesítésére vonatkozó előfizetési szerződések kivételével,
 • Olyan áruk, amelyek nem rendeltetésszerű használat miatt szándékosan vagy nem szándékosan megsérültek. Szállítás okozta károk esetén kérjük azonnal forduljon hozzánk.
 • A műszaki eszközökre a gyártó garanciája vonatkozik. Ezesetben a visszaküldés lebonyolítása részben közvetlenül a gyártóval történik.
 • Allergiás reakció vagy intolerancia miatt visszaküldött termékeket csak abban az esetben fogadunk el, ha az allergén a termékleírásban nem szerepel.
 • A nem fizikai adathordozón tárolt digitális tartalom kiszállítása, amennyiben a vállalkozó - a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával, a szerződés teljesítésének idő előtti megkezdése esetén az elállási jog elvesztésének ismeretével egyidejűleg, és a FAGG 5. § (2) bekezdése vagy a 7. § (3) bekezdése szerinti másolat vagy visszaigazolás rendelkezésre bocsátása után - a FAGG 11. §-a szerinti elállási határidő lejárta előtt megkezdte a kiszállítást.
 • Továbbá a fogyasztót nem illeti meg elállási jog olyan sürgős javítási vagy karbantartási munkálatról megkötött szerződés esetén, amelynél a fogyasztó kifejezetten felkérte a vállalkozót, hogy keresse fel ezen munkálatok elvégzése céljából. Amennyiben a vállalkozó a látogatása során olyan kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, amelyeket a fogyasztó kifejezetten nem kért, illetve olyan árut szállít ki, amely a karbantartáshoz vagy javításhoz nem feltétlenül szükséges, a fogyasztónak jogában áll elállni ezektől a kiegészítő szolgáltatásoktól illetve áruktól.
 • Növények. Amennyiben Ön sérült árut kapott, kérjük, az átvételt követően azonnal fényképezze le és küldje el nekünk. Ebben az esetben lehetőség van az áru visszatérítésére.

* Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - távértékesítés keretében kötött szerződésekről szóló osztrák törvény

Kattintson ide a minta nyomtatvány letöltéséhez.

A visszaküldési módokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF) és elállási tájékoztatónkat.

Vége az elállásra vonatkozó tájékoztatónak