WD-40 Specialist Kontakt spray

Gyors hatású kontakt spray

 • Eltávolítja az olajat, a szennyeződéseket és a port
 • Érzékeny elektronika és elektromos készülékek számára
 • Gyorsan szárad
 • 1.990 Ft (1.990 Ft / 100 ml)

27% ÁFÁ-val Szállítási díjak

raktáron

Kiszállítás március 09., kedd: Rendeljen hétfő 11:00 óráig.

Kívánságlistámhoz

Cikkszám: WD-40-49983, tartalom: 100 ml

EAN: 5032227499836

 • Eltávolítja az olajat, a szennyeződéseket és a port
 • Érzékeny elektronika és elektromos készülékek számára
 • Gyorsan szárad

Termék információk és technikai adatok

Cikkszám: WD-40-49983
Gyártói szám: 49983
Márkák (Gyártók): WD-40
tartalom: 100 ml
Terméktípusok: Tisztítás

Leírás

A Kontakt spray tökéletes különböző készülékek nehezen elérhető vagy érzékeny részeihez. A gyors száradásnak köszönhetően a spray gond nélkül alkalmazható elektromos készülékek esetében is.

Tisztít és feloldja a kis részeken az olajat, a szennyeződést, a port és kondenzátumot. Szinte semmilyen maradványt nem hagy maga után.

Ajánlott:

 • nyomtató
 • elektromos alkatrészek
 • kapcsoló

Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó utasítások

Figyelmeztetés : Veszély

Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások:

 • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
 • P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
 • P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
 • P405 - Elzárva tárolandó.
 • P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
 • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként biztonságos módon történjen.

Figyelmeztető utasítások:

 • H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
 • H315 - Bőrirritáló hatású.
 • H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
 • H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet

WD-40 Specialist Kontakt spray Kérdések és Válaszok

Specifikus válaszok olyan ügyfelektől, akik már megvásárolták ezt a terméket.

Termékértékelések

5,0 az 5 csillagból
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

1 értékelés

Tudta, hogy...?

Amszterdamban egy acélhidat 3D-nyomtatással fognak elkészíteni a helyszínen lévő robotok.