Phrozen Water-Washable Dental Model Resin Bézs

Gyors, nagy pontosságú fogászati modellek gyártásához

 • A maradványokat vízzel el lehet távolítani
 • Nagy pontosság
 • Alacsony zsugorodás
 • Szinte szagtalan
 • 38.960 Ft (3.896 Ft / 100 g)

27% ÁFÁ-val Szállítási díjak

Elérhető 1 héten belül

Kívánságlistámhoz

Cikkszám: PHR-RS1000WWDM, Tartalom: 1.000 g

EAN: n/a

 • A maradványokat vízzel el lehet távolítani
 • Nagy pontosság
 • Alacsony zsugorodás
 • Szinte szagtalan

Termék információk és technikai adatok

Cikkszám: PHR-RS1000WWDM
Gyártói szám: RS1000WWDM
Márka (Gyártó): Phrozen
Tartalom: 1.000 g
Shore-keménység: D75
Terméktípus: Gyanta (Resin)
Fényforrás: LCD, DLP
Szín: Bézs

Leírás

A Phrozen Water-Washable Dental Model Resint gyors, nagy pontosságú fogászati modellek gyártására fejlesztették ki.

A Water-Washable Dental Model Resin előnyei

 • A maradványok vízzel könnyen eltávolíthatók (nem igényel etanolt vagy IPA-t a tisztításhoz)
 • Nagy pontosság
 • Alacsony zsugorodás (ideális a tökéletes illeszkedéshez)
 • Alacsony viszkozitás (könnyű utómunkálatok)
 • Szinte szagtalan

Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó utasítások

Figyelmeztetés : Figyelem

Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások:

 • P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P264 - A használatot követően alaposan mossa le bő vízzel.
 • P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
 • P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 - Ha bőrre kerül: Bő vízzel mossa le.
 • P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P332+P313 - Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P362 - A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.
 • P403+P233 - Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P405 - Elzárva tárolandó.
 • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/országos hulladékkezelési előírások szerint történjen.

Figyelmeztető utasítások:

 • H315 - Bőrirritáló hatású.
 • H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
 • H335 - Légúti irritációt okozhat.
 • H413 - Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

Phrozen Water-Washable Dental Model Resin Bézs Kérdések és Válaszok

Specifikus válaszok olyan ügyfelektől, akik már megvásárolták ezt a terméket.

Termékértékelések

Vásárlói vélemény magyar nyelven: Phrozen Water-Washable Dental Model Resin Bézs

Tudta, hogy...?

A 3D nyomtatás legnépszerűbb módszere az FDM ((Fused Deposition Modelling). Egy forró fúvókával (Hot End) a műanyagot elolvasztják és egymásra viszik fel.