eSUN S200 Standard Resin Mint Green

Nagy merevségű és pontosságú Allround-Resin

12.290 Ft

(12.290 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)

Tartalom: 1.000 g

Kiszállítás február 28., szerda-ig, amennyiben kedd 00:00-ig rendel.

raktáron

Magyarország: Ingyenes kiszállítás 20.000 Ft-tól.
Szállítás és kézbesítés - További információk

Tulajdonságok és előnyök

 • Könnyen nyomtatható
 • Nagy merevség és pontosság
 • Alacsony szag
 • Finom felületek és tiszta textúrák

Cikkszám: ESUNCN-S200 STANDARDRESIN-MG, Tartalom: 1.000 g, EAN: 6922572202863

Termék információk és technikai adatok

 • Cikkszám: ESUNCN-S200 STANDARDRESIN-MG
 • Gyártói szám: S200 STANDARDRESIN-MG
 • Márka (Gyártó): eSUN
 • Tartalom: 1.000 g
 • Terméktípus: Gyanta (Resin)
 • Fényforrás: LCD
 • Szín: Zöld
 • Nettó súly: 1000 g
Leírás

Az eSUN S200 Standard Resin egy könnyen nyomtatható, nagy merevségű és pontosságú gyanta. Az alacsony szagú gyanta kiváló nyomtatási tulajdonságokkal rendelkezik, és a finom felületeket tiszta textúrákkal kombinálja.

Ideális nagy pontosságot igénylő mechanikai részek, figurák, ékszerek és dekorációk nyomtatásához.

Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó utasítások

Figyelmeztetés: Veszély

Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások:

 • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P201 - Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
 • P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 - Ha bőrre kerül: Bő vízzel mossa le.
 • P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308+P313 - Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P333+P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P362+P364 - A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 - Elzárva tárolandó.
 • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/országos hulladékkezelési előírások szerint történjen.

Figyelmeztető utasítások:

 • H315 - Bőrirritáló hatású.
 • H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
 • H360FD - Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Letöltések

eSUN S200 Standard Resin Mint Green Kérdések és Válaszok

Specifikus válaszok olyan ügyfelektől, akik már megvásárolták ezt a terméket.

Vásárlói vélemények

Vásárlói vélemény magyar nyelven: eSUN S200 Standard Resin Mint Green

Hasonló termékek:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Vásárlók, akik "S200 Standard Resin Mint Green" terméket rendeltek, a következőket vásárolták meg még:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder